PROIECTUL

CE ESTE TRIO?

TRIO este un proiect Erasmus+ care își propune să contribuie la dezvoltarea personală a cetățenilor de diferite vârste prin educație informală, a alfabetizării cunoștințelor în domeniile sănătății, digital și de prelucrarea datelor.

OBIECTIVE

Creșterea competențelor cetățenilor în domeniile sănătății, digital și de prelucarea datelor prin strategii și instrumente informale de învățare, aceștia fiind incluși în co-crearea cunoștințelor și practicilor care promovează incluziunea, accesul la servicii și decizii de încredere.

Extinderea accesului la cunoștințe și la instrumente ușor de utilizat, dezvoltate în colaborare cu grupurile țintă, pentru a crea etapa de schimbare într-o abordare concertată de alfabetizare pentru e-sănătate prin utilizarea unei platforme digitale.

Creșterea capacității educatorilor de adulți prin oferta formarii la nivelul de bază și intr-un format adaptabil în domeniul sănătății, alfabetizării digitale și a prelucrarii datelor prin dezvoltarea unui set de instrumente de formare ajustabil prin cursuri online, la clasă și mixte.

Promovarea sustenabilității viitoare și adoptarea instrumentelor și materialelor TRIO, prin dezvoltarea unui set de recomandări pentru factorii de decizie și organizațiile interesate.

GRUPURI ȚINTĂ

ADULTI DE 3 GRUPE DE VÂRSTE

18-35

36-50

51+

REZULTATE

PR1

Manual de alfabetizare digitală, de sănătate și de prelucrarea datelor

PR2

Platforma educațională TRIO

PR3

Set de instrumente pentru profesioniști și metodologia seminarului

PR4

Recomandări pentru factorii de decizie