Volwasseneneducatie op het gebied van digitale geletterdheid, gezondheid en datageletterdheid om burgers mondiger te maken.

Het TRIO-project heeft tot doel een gecoördineerd bijscholingstraject te ontwikkelen om de gezondheids-, digitale en datageletterdheid van volwassenen van alle leeftijden te verbeteren, waarbij volwasseneneducatie wordt bevorderd door de ontwikkeling van digitale gereedheid, veerkracht en capaciteit.

In de komende twee jaar zal TRIO een modulaire aanpak ontwikkelen met een handleiding, een curriculum en een complete toolkit voor volwassen opleiders, ondersteund door een digitaal leerplatform dat zorgt voor aanpassing aan de veranderende behoeften van gebruikers, technologie en context. TRIO zal ook een groenboek ontwikkelen dat aan beleidsmakers en relevante Europese initiatieven zal worden bezorgd.

LAATSTE NIEUWS

De startbijeenkomst van project TRIO – Volwasseneneducatie over digitale, gezondheids- en datageletterdheid voor empowerment van burgers vond plaats op 25 en 26 …

UW MENING TELT

    Het TRIO-project wordt gefinancierd door het programma Erasmus + KA220-ADU – Samenwerkingspartnerschappen in het volwasseneneducatie van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. KA220-ADU-1B9975F8.

    De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze website vormt geen goedkeuring van de inhoud, die uitsluitend de standpunten van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is opgenomen.