În Spania, doar 50% dintre adulții în vârstă caută informații legate de sănătate.

În proiectul TRIO, partenerii se angajează să împuternicească cetățenii de diferite vârste și niveluri de educație, oferind o abordare integrată a competențelor și abilităților în domeniile sănătății, digital și de prelucrarea datelor. Acest lucru le dă indivizilor putere să navigheze eficient în lumea sănătății electronice (eHealth).
Prin cercetări de birou meticuloase și interviuri perspicace, partenerii spanioli TRIO au efectuat o analiză detaliată a stării actuale a alfabetizării digitale, a sănătății și a prelucrării datelor în Spania.
În timp ce ratele de alfabetizare digitală din Spania au crescut semnificativ de-a lungul anilor, ajungând până la 60%, aceasta încă nu atinge obiectivul de 80% stabilit în Agenda digitală 2025. Diferența de alfabetizare digitală este deosebit de evidentă în rândul cetățenilor cu vârsta de 65 de ani și peste, care tind să folosească internetul mai rar, să se angajeze în cumpărături online și alte tranzacții într-un ritm mai scăzut și sunt adesea împiedicați de lipsa accesului la internet, a competențelor digitale, a echipamentului și a infrastructurii.
Pe baza constatărilor acestei cercetări de birou, a fost posibilă identificarea unor nevoi educative, cum ar fi cele care privesc alfabetizarea digitală, fiind necesară oferirea unor programe și instrumente de formare pentru competențele digitale de bază pentru accesarea informațiilor și serviciilor de sănătate, în special în rândul cetățenilor în vârstă.
Alte nevoi educative și rezultate sunt rezumate în raportul național. https://trioproject.eu/wp-content/uploads/2023/03/TRIO_National-Report-Summary-Spain-vs4.0.pdf