58,8 % din populația germană are competențe slabe de alfabetizare în domeniul sănătății

În proiectul TRIO, partenerii se angajează să împuternicească cetățenii de diferite vârste și niveluri de educație, oferind o abordare integrată a competențelor și abilităților în domeniile sănătății, digital și de prelucrarea datelor. Acest lucru le dă indivizilor putere să navigheze eficient în lumea sănătății electronice (eHealth).
Prin cercetări de birou meticuloase și interviuri perspicace, partenerii germani TRIO au efectuat o analiză cuprinzătoare a stării actuale a alfabetizării digitale, a sănătății și a prelucrării datelor în Germania.
Printre constatările cheie, este posibil să evidențiem faptul că, potrivit unui studiu recent din 2021 al Universității din Bielefeld, alfabetizarea medie în domeniul sănătății a populației germane s-a deteriorat în ultimii șapte ani. S-a constatat că aproximativ 58,8% din populația germană are nivel scăzut de alfabetizare în domeniul sănătății și acest procent este distribuit inegal în ceea ce privește variabilele socio-demografice.
Prin interviurile efectuate, în Germania au fost identificate unele lacune majore de informații și competențe. Pe lângă diferențele de competențe între grupele de vârstă sau în ceea ce privește alți factori socioeconomici, experții au menționat și biografii individuale specifice și experiențe tehnice care pot avea o influență puternică asupra modului de înțelegere și utilizare a informațiilor digitale in particular in domeniulsănătății.
Pe baza constatărilor acestei cercetări de birou, a fost posibilă identificarea unor nevoi educative. Aceste rezultate sunt rezumate în raportul național. https://trioproject.eu/wp-content/uploads/2023/03/TRIO_National-Report-Summary_Germany_final.pdf