Doar 48% dintre cetățenii români cu vârsta cuprinsă între 16-54 de ani au abilități de bază in domeniul prelucrării datelor

În proiectul TRIO, partenerii se angajează să împuternicească cetățenii de diferite vârste și niveluri de educație, oferind o abordare integrată a competențelor și abilităților în domeniile sănătății, digital și de prelucrarea datelor. Acest lucru le dă indivizilor putere să navigheze eficient în lumea e-sănătății.

Prin cercetări de birou meticuloase și interviuri perspicace, partenerii români TRIO au efectuat o analiză detaliată a stării actuale a alfabetizării in domeniile digital, al sănătății și a prelucrării datelor în România. Constatările evidențiază necesitatea conștientizării instituțiilor și factorilor de decizie din România cu privire la rolul extrem de important al monitorizării alfabetizării digitale, a sănătății și a prelucrării datelor populației adulte, precum și a promovării activităților educaționale relevante.

Printre constatările cheie, ratele de alfabetizare a informațiilor și a prelucrării datelor din România sunt foarte scăzute (48%), țara fiind pe ultimul loc, în acest sens, în rândul țărilor europene. Acest lucru este reflectat semnificativ în stilul de viață al cetățenilor români și in rezultatele în domeniul sănătății (de exemplu, numărul mare de decese din cauze care pot fi prevenite și tratate).

Prin interviurile realizate s-a putut evidenția faptul că, în ceea ce privește accesibilitatea de bază a serviciilor medicale și de sănătate în România, majoritatea participanților au identificat o serie de grupuri dezavantajate: persoane cu venituri mici și/sau nivel scăzut de educație, persoane în vârstă și persoane care trăiesc în zonele rurale.

Ca o concluzie a acestei analize, a fost prezentată o listă de nevoi educative pentru grupurile țintă ale proiectului TRIO.

Rezultatele sunt rezumate în raportul național. https://trioproject.eu/wp-content/uploads/2023/03/TRIO_National-Report-Summary-Romania-vs1.1.pdf