Tweede transnationale bijeenkomst van het TRIO-project in Gouda

De partners van het TRIO-project kwamen op 26 en 27 oktober in Gouda bijeen voor hun tweede transnationale bijeenkomst.

AFEdemy was de organisator van deze tweede transnationale bijeenkomst die begon met een discussie over de voortgang van de samenwerking en de projectresultaten en een zelfevaluatie van de geplande en uitgevoerde activiteiten voor uitwisseling en promotie. Ook werd de financiële administratie besproken en deelden de partners hun bevindingen van het bureauonderzoek en de interviews uit hun landen: Portugal, Roemenië, Spanje, Duitsland, Nederland en Europa. AFEdemy gaf ook een voorproefje van het TRIO-handboek.

Ter afsluiting van de eerste dag schoven de TRIO projectpartners aan bij het diner, in een ontspannen samenzijn van het consortium!

Op de laatste dag van de bijeenkomst organiseerde INESCTEC een workshop voor het educatieve platform, die zeer nuttig bleek om de volgende stappen in de ontwikkeling daarvan vast te stellen. De consortiumpartners konden ook luisteren naar een interessante presentatie van Wanda Prins over het Taalhuis-initiatief in de Openbare Bibliotheek Gouda.

TRIO is een Erasmus+ project (maart 2022 – mei 2025) dat tot doel heeft burgers van verschillende leeftijden via informeel onderwijs bekwamer te maken, op het gebied van gezondheids-, digitale en datageletterdheid.