PARTNERS

PROJECT PARTNERS

INESC TEC coördineert het TRIO-project en zal bijdragen aan alle projectresultaten. Zij zullen bijdragen met desk search, raadpleging van belanghebbenden, peer-review en vertalingen voor alle PR’s, waarbij zij het werk verdelen met SHINE in alle landenbijdragen.

Zij zullen PR2 leiden: Educatief Platform TRIO. In PR3 zullen zij bijdragen aan alle taken, met de nadruk op het beschikbaar maken van de inhoud van de toolkit in de websitefuncties. INESC TEC zal de transnationale bijeenkomst M1 (startbijeenkomst) en het internationale multiplicator evenement organiseren en SHINE ondersteunen bij het nationale multiplicator evenement, en zal nauw samenwerken met alle andere partners en hun geassocieerde partners en andere belanghebbenden om de PR1 handleiding, evenals de training toolkit (PR3) en de beleidsaanbevelingen (PR4) te co-creëren en te testen. INESC TEC zal ook de workshops voor lokale belanghebbenden in verband met andere PR’s coördineren en leiding geven aan alle beheerskwesties.

SHINE zal PR4: Aanbevelingen voor beleidsmakers leiden en is de manager Delen en promoten. Zij zal ook de platformontwikkeling in PR2 sterk ondersteunen en bijdragen aan alle andere projectresultaten, waarbij de Portugese bijdragen worden gedeeld met INESC TEC. SHINE zal ook de transnationale bijeenkomst M5 en de nationale multiplicatorbijeenkomst in Portugal coördineren en organiseren.

AFEdemy zal PR1 coördineren: Handboek over digitale, gezondheids- en gegevensgeletterdheid en SHINE mede leiden en ondersteunen in PR4. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor alle consultatie-, desk search- en vertaaltaken in Nederland; gastheer zijn voor de tweede transnationale bijeenkomst en een multiplier event. AFEdemy zal ook bijdragen aan alle andere outputs, waaronder lokale workshops voor belanghebbenden en testen.

BOKtech is de partner die alle Roemeense evenementen, deskresearch en overleg zal leiden en een sterke rol zal spelen bij het mede leiden en ondersteunen van PR1, namelijk het bijdragen aan de inhoud van de handleiding over datageletterdheid en PR2 bij de mens-computer interactie van het platform. Zij zullen bijdragen aan alle projectresultaten, inclusief de coördinatie van lokale workshops voor belanghebbenden die verband houden met andere PR’s, en een lokaal multiplicator-evenement organiseren.

CETEM zal PR3 mede leiden en ondersteunen en de kwaliteits- en risicomanagers zijn. Zij zullen ook bijdragen aan alle andere projectresultaten, de transnationale bijeenkomst M3 en het multiplicator-evenement in Spanje coördineren en als gastheer optreden, en tevens de Spaanse leiders zijn van alle overleg- en testacties in het land.

ISIS zal PR3 leiden: Toolkit voor professionals en workshopmethodologie en CETEM ondersteunen bij kwaliteits- en risicobeheer. ISIS zal bijdragen met deskresearch, raadpleging van belanghebbenden, peer-review en vertalingen voor alle PR’s, als de Duitse contribuant en gastheer van transnationale bijeenkomst M4 en multiplicator evenement in Frankfurt.

GEASSOCIEERDE PARTNERS