De Europese Commissie komt met een verklaring over digitale rechten en beginselen voor iedereen in de EU 

De Commissie is verheugd over het akkoord dat met het Parlement en de Raad is bereikt over de Europese verklaring van digitale rechten en beginselen. De in januari voorgestelde verklaring stelt een duidelijk referentiepunt vast over het soort mensgerichte digitale transformatie dat de EU bevordert en verdedigt, in binnen- en buitenland. Zij bouwt voort op belangrijke waarden en vrijheden van de EU en dit zal alle individuen en bedrijven ten goede komen. De verklaring zal ook een leidraad zijn voor beleidsmakers en bedrijven bij het omgaan met nieuwe technologieën. De verklaring richt zich op zes kerngebieden: het centraal stellen van mensen in de digitale transformatie; solidariteit en inclusie; keuzevrijheid; deelname aan het digitale leven; veiligheid en beveiliging; en duurzaamheid. 

Ook het TRIO-project wil mensen centraal stellen in de digitale transformatie door hun digitale, gezondheids- en datavaardigheden te versterken!