Slechts 48% van de Roemeense burgers tussen 16 en 54 jaar heeft basisvaardigheden op het gebied van data

In het TRIO-project zetten de partners zich in om burgers van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus bekwamer te maken op het van gezondheids-, digitale en datacompetenties en -vaardigheden. Dit zal mensen in staat stellen om effectief door de wereld van eHealth te navigeren.

Door middel van nauwkeurig bureauonderzoek en inzichtelijke interviews hebben de Roemeense TRIO partners een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige stand van zaken op het gebied van digitale, gezondheids- en datageletterdheid in Roemenië. De bevindingen onderstrepen de noodzaak om de instellingen en beleidsmakers in Roemenië bewust te maken van de uiterst belangrijke rol van het monitoren van de digitale, gezondheids- en datageletterdheid van de volwassen bevolking en van het bevorderen van relevante onderwijsactiviteiten.

Een van de belangrijkste bevindingen is dat de informatie- en datageletterdheid in Roemenië zeer laag is (48%) en in dit opzicht op de laatste plaats staat van alle Europese landen. Dit heeft een grote invloed op de levensstijl en de gezondheid van de Roemeense burgers (bijv. het hoge aantal onnodige sterfgevallen door vermijdbare en behandelbare oorzaken).

Door middel van interviews kon worden benadrukt dat met betrekking tot de basistoegankelijkheid van medische en gezondheidsdiensten in Roemenië, de meerderheid van de deelnemers een aantal kansarme groepen aanwees: mensen met een laag inkomen en/of een laag opleidingsniveau, ouderen en mensen die op het platteland wonen.

Als conclusie van deze analyse werd een lijst met voorgestelde leerbehoeften gepresenteerd, onderverdeeld in doelgroepen.

De resultaten zijn samengevat in het nationale rapport. https://trioproject.eu/wp-content/uploads/2023/03/TRIO_National-Report-Summary-Romania-vs1.1.pdf