In Spanje zoekt slechts 50% van de oudere volwassenen naar informatie over gezondheidsonderwerpen.

In het TRIO-project zetten de partners zich in om burgers van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus bekwamer te maken op het van gezondheids-, digitale en datacompetenties en -vaardigheden. Dit zal mensen in staat stellen om effectief door de wereld van eHealth te navigeren.
Door middel van nauwkeurig bureauonderzoek en inzichtelijke interviews hebben de Spaanse TRIO partners een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige stand van zaken op het gebied van digitale, gezondheids- en datageletterdheid in Spanje.
Hoewel de digitale geletterdheid in Spanje in de loop der jaren aanzienlijk is toegenomen en nu 60% bedraagt, blijft deze nog steeds achter bij de doelstelling van 80% die is vastgesteld in de Digitale Agenda 2025. De digitale geletterdheidskloof is vooral duidelijk bij burgers van 65 jaar en ouder, die minder vaak gebruik maken van het internet, minder vaak online winkelen en andere transacties doen en vaak worden gehinderd door een gebrek aan internettoegang, digitale vaardigheden, apparatuur en infrastructuur.
Op basis van de bevindingen van dit bureauonderzoek konden enkele leerbehoeften worden vastgesteld: met betrekking tot digitale geletterdheid is er behoefte aan trainingsprogramma’s en hulpmiddelen voor digitale basisvaardigheden om toegang te krijgen tot gezondheidsinformatie en -diensten, met name onder oudere mensen.
Andere leerbehoeften en resultaten zijn samengevat in het nationale rapport. https://trioproject.eu/wp-content/uploads/2023/03/TRIO_National-Report-Summary-Spain-vs4.0.pdf