In Nederland bevat 30% van de berichten op sociale media over gezondheidsonderwerpen verkeerde informatie.

In het TRIO-project zetten de partners zich in om burgers van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus bekwamer te maken op het van gezondheids-, digitale en datacompetenties en -vaardigheden. Dit zal mensen in staat stellen om effectief door de wereld van eHealth te navigeren.

Door middel van nauwkeurig bureauonderzoek en inzichtelijke interviews hebben de Nederlandse TRIO partners een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige stand van zaken op het gebied van digitale, gezondheids- en datageletterdheid in Nederland. De bevindingen laten essentiƫle factoren zien die van invloed zijn op het vermogen van burgers om zich effectief bezig te houden met gezondheidsinformatie.

In het jaar 2021 is vastgesteld dat 79% van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 16 tot 74 jaar over digitale basisvaardigheden of boven-basisvaardigheden beschikt. Nederland is daarmee heel dicht bij het behalen van de Europese doelstelling van 80% digitale vaardigheid in 2030. Maar ondanks deze vooruitgang bevat maarliefst 30% van sociale media berichten over gezondheidsonderwerpen desinformatie. In dit verband benadrukten de Nederlandse partners de noodzaak om de digitale gezondheidsvaardigheden te verbeteren, met name onder personen van 50 jaar en ouder.

Als conclusie van deze analyse werd een lijst met voorgestelde leerbehoeften gepresenteerd, onderverdeeld in doelgroepen.

De resultaten zijn samengevat in het nationale rapport https://trioproject.eu/wp-content/uploads/2023/03/TRIO_National-Report-Summary-the-Netherlands.pdf.