INESC TEC organiseerde co-creatie workshops in Portugal

In maart 2023 organiseerde INESC TEC een dynamische co-creatie workshop als onderdeel van het Erasmus+ TRIO project in Porto, Portugal. Het primaire doel van deze workshop, onderdeel van Project Resultaat 2, was het identificeren van de meest uitdagende leeronderwerpen binnen digitale, gezondheids- en datageletterdheid voor specifieke doelgroepen.

Tien deelnemers, waaronder vier vrouwen en zes mannen, die verschillende leeftijdsgroepen binnen het TRIO project vertegenwoordigden, werkten actief samen met begeleiders om de co-creatie methodologie toe te passen. Samen werkten ze aan het vaststellen van implementatieprioriteiten voor het TRIO Educatief Platform. Deelnemers kregen de kans om vragen te stellen, waardevolle feedback te geven, observaties te delen en suggesties te doen voor leerinhoud en functionaliteit.

De workshop leverde interessante inzichten op met betrekking tot de voorkeuren voor games onder verschillende groepen. De resultaten lieten een gebrek aan uniformiteit in spelkeuzes zien. Alle deelnemers toonden echter een goed begrip van de verschillende soorten spellen en toonden veel interesse in het diversifiƫren van spelopties om tegemoet te komen aan verschillende moeilijkheidsniveaus.

De TRIO projectpartners zijn dankbaar voor de waardevolle kennis die tijdens de workshop is opgedaan. De feedback van de deelnemers wordt zorgvuldig geĆÆntegreerd in het platform en de latere projectresultaten. Deze gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat het TRIO Educatief Platform evolueert en zich aanpast om effectief te voldoen aan de veranderende behoeften van de gebruikers.