AFEdemy organiseerde co-creatie workshops in Nederland

In februari 2023 heeft AFEdemy als onderdeel van het TRIO project workshops georganiseerd met doelgroepen in Nederland. Aan deze workshops, ontworpen om deelnemers uit verschillende leeftijdsgroepen te betrekken, namen in totaal 10 personen deel, waaronder 6 vrouwen en 4 mannen. Elke workshopgroep bestond uit 3 deelnemers, behalve de 51+ groep, die 4 deelnemers telde. De workshops vonden plaats in Leiden voor de leeftijdsgroep 18-35 jaar en in Gouda voor de andere twee groepen.

De co-creatie workshops bleken van onschatbare waarde voor het verschaffen van inzicht in de perspectieven van burgers en het begrijpen van de belangrijkste problemen waarmee verschillende leeftijdsgroepen binnen de aandachtsgebieden van het project te maken hebben. Bovendien dienden de workshops als platform om de effectiviteit van educatieve spellen te valideren en hun geschiktheid te evalueren.

De verkregen inzichten hebben een belangrijke rol gespeeld voor het identificeren van functionele problemen en het vormgeven van de inhoud van het platform om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke leeftijdsgroep. Door de waardevolle conclusies uit de workshops te verwerken, kan het TRIO projectteam de effectiviteit van het platform garanderen en de algehele impact ervan vergroten.