58,8 % van de Duitse bevolking heeft slechte gezondheidsvaardigheden

In het TRIO-project zetten de partners zich in om burgers van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus bekwamer te maken op het vlak van gezondheids-, digitale en datacompetenties en -vaardigheden. Dit zal mensen in staat stellen om effectief door de wereld van eHealth te navigeren.
Door middel van nauwkeurig bureauonderzoek en inzichtelijke interviews hebben de Duitse TRIO partners een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige stand van zaken op het gebied van digitale, gezondheids- en datageletterdheid in Duitsland.
Een van de belangrijkste bevindingen is dat volgens een recent onderzoek uit 2021 van de Universiteit van Bielefeld de gemiddelde gezondheidsvaardigheden van de Duitse bevolking de afgelopen zeven jaar zijn verslechterd. Het bleek dat ongeveer 58,8% van de Duitse bevolking lage gezondheidsvaardigheden heeft en dat deze ongelijk verdeeld is met betrekking tot socio-demografische variabelen.
Aan de hand van interviews zijn enkele grote informatie- en vaardigheidstekorten in Duitsland vastgesteld. Naast verschillen in vaardigheden tussen leeftijdsgroepen of met betrekking tot andere sociaaleconomische factoren, noemden de experts ook specifieke individuele biografieën en technische ervaringen die een sterke invloed kunnen hebben op het begrijpen en gebruiken van digitale (gezondheids)informatie.
Op basis van de bevindingen van dit bureauonderzoek konden enkele leerbehoeften worden vastgesteld. Deze resultaten zijn samengevat in het nationale rapport. https://trioproject.eu/wp-content/uploads/2023/03/TRIO_National-Report-Summary_Germany_final.pdf