In Portugal heeft 73% van de bevolking moeite met het raadplegen, begrijpen en gebruiken van gezondheidsinformatie.

In het TRIO-project zetten de partners zich in om burgers van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus bekwamer te maken op het van gezondheids-, digitale en datacompetenties en -vaardigheden. Dit zal mensen in staat stellen om effectief door de wereld van eHealth te navigeren.

Door middel van nauwkeurig bureauonderzoek en inzichtelijke interviews hebben de Portugese TRIO partners een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige stand van zaken op het gebied van digitale, gezondheids- en datageletterdheid in Portugal. De bevindingen werpen licht op verschillende cruciale aspecten die van invloed zijn op het vermogen van burgers om zich effectief bezig te houden met gezondheidsinformatie.

Een van de belangrijkste bevindingen was dat de competentie “informatie begrijpen” werd geassocieerd met de hoogste niveaus van gezondheidsvaardigheden, met een indrukwekkende 75% van de respondenten. Het “beoordelen van gezondheidsgerelateerde informatie” kwam echter naar voren als het meest uitdagende aspect, aangezien 34,1% van de deelnemers op dit gebied onvoldoende geletterd was. Uit de interviews met zowel burgers als deskundigen bleek dat het verstrekken van gezondheidsinformatie op een toegankelijke, eenvoudige en aantrekkelijke manier van essentieel belang is. Deze aanpak speelt een centrale rol bij het verminderen van ongelijkheden in de toegang tot e-gezondheidsdiensten, ongeacht iemands opleidingsniveau, inkomensniveau of leeftijd. Als conclusie van deze analyse is een lijst van negen vaardigheden opgesteld die de Portugese bevolking moet ontwikkelen. Deze vaardigheden omvatten verschillende domeinen en zullen dienen als leidraad om individuen bekwamer te maken en de kloof op het gebied van gezondheidsvaardigheden te dichten.

De resultaten zijn samengevat in het nationale rapport: https://trioproject.eu/wp-content/uploads/2023/03/TRIO_National-Report-Summary_Portugal.pdf”