Ziua Drepturilor Omului a fost sărbătorită pe 10 decembrie

Ziua Drepturilor Omului este sărbătorită pe 10 decembrie, pentru a marca ziua în care Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO), în 1948. DUDO este un document de referință, care proclamă drepturile inalienabile la care are dreptul fiecare persoană, ca ființă umană – indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut.

 

 

Cu toate acestea, promisiunea DUDO, a demnității și a egalității în drepturi, a fost supusă unui asalt susținut în ultimii ani. Pe măsură ce lumea se confruntă cu provocări noi și în curs – pandemii, conflicte, inegalități explozive, sistem financiar global falimentar moral, rasism, schimbări climatice – valorile și drepturile consacrate în DUDO oferă ghiduri pentru acțiunile noastre colective care nu lasă pe nimeni în urmă. (Națiunile Unite).

 

Abilitarea cetățenilor de diferite vârste prin educație informală, în domeniul sănătății, al alfabetizării digitale și a prelucrării datelor este importantă pentru realizarea acestor drepturi fundamentale. De aceea, partenerii TRIO nu vor să rateze această zi: educația este un vehicul pentru asigurarea drepturilor omului.