„Începe primul ciclu de cooperare și monitorizare pentru a atinge obiectivele Deceniului digital UE 2030”

Potrivit comunicatului de presă al Comisiei Europene emis pe 9 ianuarie 2023, „începând de acum și până în 2030, statele membre ale UE, în colaborare cu Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia, își vor modela politicile digital pentru atingerea obiectivelor în 4 domenii:

  • Îmbunătățirea competențelor digitale de bază și avansate ale cetățenilor;
  • Îmbunătățirea adoptării noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud-ul (servere de stocare și rulare a programelor, aplicațiilor, care pot fi accesate prin Internet), în întreprinderile din UE, inclusiv în întreprinderile mici;
  • Progresul în continuare al infrastructurii de conectivitate, de calcul și de date a UE;
  • Serviciile publice și administrația să fie disponibile online”

Acest lucru este aliniat cu misiunea proiectului TRIO – Educația adulților în domeniul digital, al sănătății și prelucrării datelor pentru alfabetizarea cetățenilor, de a ajuta cetățenii europeni să-și îmbunătățească abilitățile digitale și de prelucrate a datelor pentru a accesa serviciile digitale de sănătate!