Comisia Europeană prezintă o declarație privind drepturile și principiile digitale pentru toată lumea din UE

„Comisia salută acordul la care s-a ajuns cu Parlamentul și Consiliul cu privire la Declarația Europeană privind drepturile și principiile digitale. Declarația, propusă în ianuarie, stabilește un punct de referință clar cu privire la tipul de transformare digitală centrată pe om pe care UE o promovează și o apără, în țară și în străinătate. Se bazează pe valorile și libertățile cheie ale UE și va aduce beneficii tuturor persoanelor și întreprinderilor. Declarația va oferi, de asemenea, un ghid pentru factorii de decizie politică și companii atunci când au de-a face cu noile tehnologii. Declarația se concentrează pe șase domenii cheie: punerea oamenilor în centrul transformării digitale; solidaritate și incluziune; libertate de alegere; participarea la viața digitală; siguranță și securitate; și durabilitate.”

Proiectul TRIO își propune, de asemenea, să pună cetățenii în centrul transformării digitale prin consolidarea abilităților lor digitale, de sănătate și de date!