ISIS organiseerde de co-creatie workshop in Frankfurt

ISIS organiseerde de co-creatie workshop van het Erasmus+ TRIO project in Frankfurt (Duitsland). In februari en maart hield het ISIS-team drie co-creatie workshops met de verschillende leeftijds- en doelgroepen van het project (leeftijd 18-35, 36-50, 50+). Het doel van de workshops was het vaststellen van de moeilijkste leerstof voor de doelgroepen op het gebied van digitale, gezondheids- en datageletterdheid. Daarnaast werd de opdracht voor verschillende soorten media en spelletjes gebruikt om te achterhalen op welke manier bepaalde leerinhouden voor de respectievelijke leeftijdsgroep moeten worden overgebracht.

Bijzonder boeiend was het feit dat de moeilijkheden van de verschillende leeftijdsgroepen slechts weinig uiteenliepen. De beoordeling van welke websites en informatie betrouwbaar zijn, hoe men zijn gezondheidsgegevens tegen toegang kan beschermen, het vermogen om te herkennen welke digitale gezondheidsdiensten beter zijn dan andere of het vermogen om diagnoses te begrijpen werden bijvoorbeeld door alle ondervraagde doelgroepen als moeilijkheden gekozen.  Dit viel samen met de huidige resultaten van het bureauonderzoek van grootschalige studies en statistieken uit Duitsland die door ISIS zijn onderzocht.

De deelnemers waren zeer geïnteresseerd in de workshops, wat leidde tot inzichtelijke discussies binnen de groep. Zelfs de lastige laatste opdracht om de moeilijkheden te koppelen aan mogelijke leervormen werd door de deelnemers creatief opgelost. Dit bracht enkele nieuwe ideeën samen over hoe de moeilijke onderwerpen op het gebied van digitale, gezondheids- en datageletterdheid succesvol kunnen worden aangepakt.   

ISIS bedankt alle deelnemers nogmaals voor hun tijd en beoordelingen!