Eerste samenwerkings- en monitoringcyclus om de doelstellingen van het digitale decennium van de EU voor 2030 te bereiken wordt gestart

Volgens het persbericht van de Europese Commissie van 9 januari 2023, “zullen de EU-lidstaten vanaf nu tot 2030, in samenwerking met het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Commissie, hun digitale beleid vormgeven om doelstellingen te bereiken op 4 gebieden:

  • Verbetering van de basis- en geavanceerde digitale vaardigheden van burgers;
  • Verbetering van de toepassing van nieuwe technologie├źn, zoals kunstmatige intelligentie, data en cloud, in EU-bedrijven, waaronder ook kleine bedrijven;
  • De verbindings-, reken- en gegevensinfrastructuur van de EU verder verbeteren; en
  • Openbare diensten en administratie online beschikbaar maken.
    Dit sluit goed aan bij de missie van TRIO, die erop gericht is burgers mondiger te maken door hun gezondheids-, digitale en datavaardigheden te verbeteren.