De Dag van de Mensenrechten wordt op 10 december gevierd

De Dag van de Mensenrechten wordt op 10 december gevierd, ter gelegenheid van de dag waarop de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aannam, in 1948. De UVRM is een mijlpaaldocument, dat de onschendbare rechten verkondigt waarop iedereen als mens recht heeft – ongeacht ras, kleur, godsdienst, geslacht, taal, politieke of andere mening, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte- of een andere status.
 
 
De belofte van de UVRM, van waardigheid en gelijkheid in rechten, is de laatste jaren echter voortdurend aangevallen. Terwijl de wereld wordt geconfronteerd met nieuwe en voortdurende uitdagingen – pandemieën, conflicten, exploderende ongelijkheden, moreel bankroet van het wereldwijd financieel systeem, racisme, klimaatverandering – bieden de waarden en rechten die zijn vastgelegd in de UVRM richtsnoeren voor onze collectieve acties die niemand in de steek laten. (Verenigde Naties). Om deze fundamentele rechten te verwezenlijken is het belangrijk burgers van verschillende leeftijden mondig te maken door middel van informeel onderwijs, in gezondheids-, digitale en datageletterdheid. Daarom willen de TRIO partners deze dag niet missen: onderwijs is een instrument om mensenrechten te waarborgen.”