Întâlnirea pentru lansarea proiectului TRIO

Pe 25 și 26 mai, la Porto, a avut loc întâlnirea pentru lansarea proiectului TRIO – Educația adulților privind alfabetizarea digitală, de sănătate și de prelucrare a datelor pentru abilitarea cetățenilor.

TRIO este un proiect Erasmus+ (martie 2022 – mai 2025) care își propune să contribuie la dezvoltarea personală a cetățenilor de diferite vârste prin educație informală, a alfabetizării cunoștințelor în domeniile sănătății, digital și de prelucrarea datelor.
Potrivit Indexului Economiei și Societății Digitale (DESI) 2020, există un număr mare de cetățeni care trăiesc în Europa având nivel scăzut al competențelor digitale, același raport arătând că 26% din populația portugheză nu avea deloc competențe digitale.

Proiectul TRIO își propune să dezvolte o metodologie, stabilită de comun acord cu utilizatorii, pentru a crește nivelul alfabetizării în domeniile legate de sănătate, digital și de prelucrarea datelor, pentru cetățenii din 3 grupuri de vârstă diferite (18-35; 36-50; 51+), promovând educația adulților prin dezvoltarea pregătirii digitale, a adaptării și prin consolidarea capacităților.

În următorii doi ani, TRIO va dezvolta o metodologie modulară de abordare a problemei, incluzând un manual, un curriculum și un set complet de instrumente pentru educatorii adulților. Această metodologie va fi dezvoltată în colaborare cu grupurile țintă relevante și alte părți interesate. Metodologia educațională propusă va fi susținută de o platformă digitală de învățare care asigură adaptarea la nevoile dinamice și schimbătoare ale utilizatorilor, tehnologiei și contextului. TRIO va elabora, de asemenea, un Raport Preliminariu Consultativ (Green Paper) care va fi prezentat factorilor de decizie și inițiativelor europene relevante.

INESC TEC (Portugalia) este coordonatorul proiectului, iar consorțiul include alți 5 parteneri din 5 țări: SHINE 2Europe (Portugalia), AFEdemy (Olanda), ISIS Sozialforschung (Germania), CETEM (Spania) și BOKtech (România), cu un buget total de 323.930,00€. TRIO include, de asemenea, câteva organizații suplimentare ca parteneri asociați, în modul acesta asigurându-se că rezultatele vor ajunge la diferiți cetățeni și grupuri din țările Europene implicate și nu numai.
Proiectul a fost lansat într-o întâlnire de lucru de două zile la Porto, în Portugalia, în prezența Agenției Naționale Portugheze pentru Educație și Formare Erasmus+, pentru a discuta activitatea planificată și pentru a pregăti și a lansa următoarele activități.
În curând vor veni și alte știri legate de co-crearea platformei și a conținutului metodologiei!