HET PROJECT

WAT IS TRIO?

TRIO is een Erasmus+ project dat tot doel heeft burgers van verschillende leeftijden via informeel onderwijs mondiger te maken op het gebied van gezondheid en digitale en datageletterdheid.

DOELSTELLINGEN

Het vergroten van de gezondheids-, digitale en datageletterdheid van burgers via informele leerstrategie├źn en -instrumenten, waarbij zij worden betrokken bij het mede ontwikkelen van de kennis en praktijken die inclusie, toegang tot diensten en betrouwbare beslissingen bevorderen.

Verbreden van de toegang tot kennis en gebruiksvriendelijke instrumenten die samen met de doelgroepen zijn ontwikkeld om via het gebruik van een digitaal platform een stap vooruit te zetten in een gezamenlijke alfabetiseringsaanpak voor e-gezondheid.

Vergroting van de capaciteit van volwassenenopleiders om laagdrempelige en zeer aanpasbare opleidingen te geven over gezondheid, digitale en gegevensgeletterdheid door de ontwikkeling van een opleidingstoolkit die kan worden aangepast aan online, klassikale en gemengde opleidingen.

Bevorderen van toekomstige duurzaamheid en toepassing van de TRIO-tools en -materialen, door het ontwikkelen van een reeks aanbevelingen aan beleidsmakers en relevante organisaties.

DOELGROEPEN

VOLWASSENEN VAN 3 LEEFTIJDSGROEPEN

18-35

36-50

51+

RESULTATEN

PR1

Handleiding over digitale, gezondheids- en datageletterdheid

PR2

Educatief platform TRIO

PR3

Toolkit voor professionals en workshopmethodologie

PR4

Aanbevelingen voor beleidsmakers