De officiële startbijeenkomst van TRIO

De startbijeenkomst van project TRIO – Volwasseneneducatie over digitale, gezondheids- en datageletterdheid voor empowerment van burgers vond plaats op 25 en 26 mei in Porto.

TRIO is een Erasmus+ project (maart 2022 – mei 2025) met als doel het empoweren van burgers van verschillende leeftijden op het gebied van gezondheid, digitale en datageletterdheid via informeel onderwijs.

Volgens de Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 leven er in Europa veel burgers met weinig digitale vaardigheden. Hetzelfde rapport wijst erop dat 26% van de Portugese bevolking helemaal geen digitale vaardigheden heeft.

Het TRIO-project heeft als doel een Europees bijscholingstraject te ontwikkelen om de gezondheid- , digitale-, en datageletterdheid van burgers in drie verschillende leeftijdscategorieën (18-35; 36-50; 51+) te verbeteren.

In de komende twee jaar zal TRIO een modulaire aanpak ontwikkelen met een handboek, een curriculum en een complete toolkit voor volwasseneducatie die in coproductie met relevante doelgroepen en belanghebbenden wordt ontworpen. De onderwijsaanpak zal worden ondersteund door een digitaal leerplatform dat past bij de behoeften van de gebruikers, de technologie en de context. TRIO zal ook een groenboek ontwikkelen dat aan beleidsmakers en relevante Europese Initiatieven zal worden gepresenteerd.

INESC TEC (Portugal) is de projectcoördinator en het consortium bestaat uit 5 andere partners uit 5 landen: SHINE 2Europe (Portugal), AFEdemy (Nederland), ISIS Sozialforschung (Duitsland), CETEM (Spanje) en BOKtech (Roemenië), met een totaal budget van 323.930,00€. TRIO werkt ook samen met andere partners, zodat verschillende burgers en groepen in de betrokken landen en daarbuiten worden bereikt.

Het project werd afgetrapt tijdens een tweedaagse bijeenkomst in Porto, Portugal, waarbij ook het Portugese Erasmus+ Agentschap voor Onderwijs en Opleiding aanwezig was. Tijdens deze bijeenkomst werden geplande werkzaamheden besproken en werden er nieuwe acties uitgezet.

Meer nieuws over de co-creatie van het platformen de onderwijsaanpak volgen snel!