Nieuwsbrief #2 | Maart 2024

Doe mee met TRIO: Vormgeven aan digitale gegevens en gezondheidsbeleid Geef samen met ons vorm aan de toekomst van digitale kennis over gezondheid!
Als partners van het TRIO-project, gefinancierd door Erasmus+, is het ons doel om volwassenen te voorzien van belangrijke vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid, gezondheidsvaardigheden en datageletterdheid.
Als belanghebbenden zijn jouw inzichten essentieel.
We nodigen je uit om bij te dragen met jouw expertise en aanbevelingen voor beleidsinitiatieven gericht op het verbeteren van digitale, data- en gezondheidsvaardigheden in heel Europa. We zijn benieuwd naar jouw mening: neem even de tijd om onze enquête in te vullen en ons project te steunen. Over TRIO Tijdens de toenemende digitalisering van gezondheidsdiensten in heel Europa richt het TRIO-project, gefinancierd door Erasmus+, zich op het verbeteren van digitale, gezondheids- en datageletterdheid bij volwassenen. Door middel van workshops en de ontwikkeling van een handleiding, online platform en toolkit wil TRIO burgers in staat stellen om te navigeren door de complexiteit van digitale gezondheidsdiensten. In de schijnwerper Prijs voor beste poster op het 43e Portuguese Congress of Geriatric and Gerontology
Tijdens het 43e Portuguese Congress of Geriatric and Gerontology werd het TRIO-project onder de aandacht gebracht, waarbij de nadruk lag op het belang van co-creatiesessies bij het vormgeven van het TRIO-platform. De samenwerking tussen volwassenenopleiders en experts speelde een essentiële rol bij het afstemmen van het platform op de specifieke behoeften van onze doelgroep. Onze inspanningen werden erkend met de prijs voor de beste posterpresentatie van het congres.
TRIO werd gepresenteerd op de Gerontology Days 2023
TRIO werd gepresenteerd op de Gerontology Days 2023, een internationale wetenschappelijke conferentie waar het mogelijk was om inzichten te delen uit ons innovatieve onderzoek, co-creatie workshops en interviews met belanghebbenden, allemaal gericht op het bevorderen van inclusiviteit en het verbeteren van de toegang tot informatie.
AFEdemy heeft TRIO gepromoot in Gouda Op 1 augustus 2023 ontving AFEdemy de Taiwanese delegatie gespecialiseerd in langdurige zorg en volksgezondheid. Tijdens deze bijeenkomst in Gouda had Willeke Van Staalduinen, samen met Dieuwertje van Boekel en Sandra de Clonie Mac Lennan, de gelegenheid om het TRIO project te bespreken en andere initiatieven te presenteren. TRIO-project tentoongesteld op de 18e bijeenkomst van het COST Scientific
Committee Meeting in Lissabon Carina Dantas was aanwezig bij het COST Scientific Committee at the 18th SC meeting. Deze bijeenkomst was een gelegenheid voor SHINE om meer SHAFE-gerelateerde projecten te delen, waaronder TRIO. Dit was een geweldige kans om dit project te benaderen en te delen, aangezien het zich richt op gezondheid en digitale geletterdheid bij volwassenen van alle leeftijden.
TRIO genoemd op de First National Conference on Promoting Active and Successful Ageing in Coimbra
TRIO was een van de genoemde projecten waar gezonder leven, participerend ouder worden, empowerment van burgers en volwasseneneducatie centraal staan. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Co-creatie workshops
In vijf Europese landen zijn TRIO co-creatie workshops gehouden: Portugal, Spanje,
Nederland, Duitsland en Roemenië.
We zijn blij te kunnen aankondigen dat de workshops voor co-creatie van het TRIO-project in vijf Europese landen met succes zijn afgerond. Deelnemers uit verschillende leeftijdsgroepen werkten samen aan het ontwerp van een digitaal leerplatform gericht op gezondheid, digitale en datageletterdheid voor volwassenen. Door middel van boeiende activiteiten identificeerden de deelnemers hun belangrijkste uitdagingen en voorkeuren voor leermedia en games. Gedetailleerde verslagen van de workshops in elk land zijn beschikbaar op de TRIO-website.
Ontdek de Engelse versie van de TRIO handleiding die nu beschikbaar is
Deze handleiding presenteert de bevindingen van onderzoek dat is uitgevoerd in Portugal, Nederland, Spanje, Roemenië en Duitsland als onderdeel van het Erasmus+ project TRIO. Door middel van TRIO krijgen mensen belangrijke vaardigheden en kennis aangereikt, waardoor ze beter toegang krijgen tot betrouwbare online gezondheidsinformatie, gezondheidstoepassingen beter kunnen gebruiken en de privacyregels beter begrijpen. Lees de hoofdstukken ‘Digitale, gezondheids- en gegevensvaardigheden’, ‘Het gezondheidszorgsysteem’, ‘Digitale, gezondheids- en gegevensvaardigheden verbeteren’ en ‘Informatie voor opleiders en beleidsmakers’. Ga met ons mee op deze reis naar empowerment en het verbeteren van vaardigheden! De derde transnationale bijeenkomst van het TRIO project in Yecla, Spanje
De derde transnationale bijeenkomst van het TRIO project in Yecla, Spanje, faciliteerde productieve discussies tussen projectpartners op 9 en 10 mei. Onder leiding van CETEM richtte de bijeenkomst zich op het beoordelen van de voortgang, het verzamelen van feedback van workshops en het handboek, en het plannen van volgende stappen. De partners voerden ook een zelfevaluatie uit van de promotionele activiteiten en bespraken de financiële administratie. De bijeenkomst werd afgesloten met een ontspannen diner en een excursie naar het Archeologisch Museum van Yecla. De vierde transnationale bijeenkomst van het TRIO project in Frankfurt, Duitsland
Tijdens de vierde transnationale bijeenkomst van het TRIO project in Frankfurt op 24 en 25 oktober hebben de projectpartners gereflecteerd op wat er in het verleden bereikt is en vorm gegeven aan het toekomstige traject van het project. Spannende ontwikkelingen zijn onder andere de aanstaande lancering van het handboek over digitale gezondheidsvaardigheden online, naast de voortdurende inspanningen om een digitaal leerplatform, een toolkit voor docenten en een groenboek voor beleidsmakers te ontwikkelen. TRIO on EPALE
WHO WE ARE
6 organisaties uit 5 landen werken aan dit indrukwekkende project.